normy dla rękawic

 

 

 

                        EN 388 - Odporność mechaniczna

 

Norma EN388 ma zastosowanie do wszelkiego typu rękawic ochronnych w zakresie oddziaływań fizycznych i mechanicznych w postaci tarcia, przecięcia, przekłucia i rozdzierania.

 

 

Wymagania

Poziomy

1.

Odporność na ścieranie

0 do 4

2.

Odporność na przecięcie ostrym przedmiotem

0 do 5

3.

Odporność na rozdzieranie

0 do 4

4.

Odporność na przebicie

0 do 4

 

 

Rodzaj testu

Wartość parametru

 

 0

 1

 2

 3

 4

5

 a

odporność na ścieranie (cykle)

<100

100

500

2000

8000

 

 b

odporność na przecięcie (współczynnik)

<1,2

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

 c

odporność na rozdarcie (Newton)

<10

10

25

50

75

 

 d

odporność na przekłucie (Newton)

<20

20

60

100

150

 


 

 

 

                              EN 511 - Odporność na zimno

 

Norma EN511 określa metody badań rękawic chroniących przed zimnem przekazywanym konwekcyjnie lub za pośrednictwem przewodzenia do -50 C. Zimno to może być związane z warunkami klimatycznymi lub z działalnością zawodową.

 

 

Wymagania

Poziomy

1.

Odporność na zimno konwekcyjne

0 do 4

2.

Odporność na zimno kontaktowe

0 do 4

3.

Nieprzemakalność

0 do 1

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

                                

                   

EN 407 - odporność na gorąco/ogień


Norma EN407 określa metody badań, wymagania ogólne i poziomy właściwości termicznej oraz sposób oznakowania rękawic ochronnych przed gorącem i/lub ogniem. Stosuje się ją do wszystkich rękawic, które powinny chronić przed gorącem i/lub płomieniami pod jedną lub wieloma następującymi formami: ogień, ciepło kontaktowe, ciepło konwekcyjne, promieniowanie cieplne, drobne rozpryski stopionego metalu, duże rozpryski stopionego metalu.

 

 

Wymagania

Poziomy

1.

Niepalność

0 do 4

2.

Odporność na ciepło kontaktowe

0 do 4

3.

Odporność na ciepło konwekcyjne

0 do 4

4.

Odporność na promieniowanie cieplne

0 do 4

5.

Odporność na drobne rozpryski ciekłych metali

0 do 4

6.

Odporność na duże rozpryski ciekłych metali

0 do 4

 

                                                                                                                                                                         Wartość parametru

Rodzaj testu                                                                                                                                               1                  2          3            4                                

a

niepalność - czas palenia (s)

≤20

≤10

≤3

≤2

 b

odporność na ciepło kontaktowe - temperatura (ºC)

100

250

350

500

 c

odporność na ciepło konwekcyjne - czas przenoszenia (s)

≥4

≥7

≥10

≥18

 d

odporność na promieniowanie cieplne - czas przenoszenia (s)

≥7

≥20

≥50

≥95

 e

odporność na drobne rozpryski - ilość kropli

≥10

≥15

≥25

≥35

 f

odporność na duże rozpryski - stopione żelazo (g)

30

60

120

200

                                                                                   

 

                                                                   


           

EN 60903 - ochrona elektroizolacyjna

 

Rękawice oznaczone tym piktogramem zapewniają ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym przy pracy pod napięciem.Rękawice elektroizolacyjne dzielą się na sześć klas, w zależności od napięcia probierczego i dopuszczalnego napięcia pracy.

         

 

 

 

Klasa

Napięcie probiercze

Maksymalne napięcie pracy

Przemienne (kV)

Stałe (kV)

Przemienne (kV)

Stałe (kV)

00

2,5

4

0,5

0,75

0

5

10

1,0

1,5

1

10

20

7,5

11,25

2

20

30

17,0

25,5

3

30

40

26,5

39,75

4

40

60

36,0

54,0

 


 

EN 374-2 - ochrona przed mikroorganizmami

  


 

Norma EN374-2 określa metodę badań dla odporności na przepuszczanie rękawic ochronnych zabezpieczających przed związkami chemicznymi i/lub mikroorganizmami. Kiedy rękawice są odporne na przepuszczanie, badanie wg tej cześci normy EN374-2, tworzą skuteczną barierę przeciw zagrożeniom mikroorganizmami.

 


 

Ochrona przed rozcięciem - norma EN 388

 


Rękawice oznaczone tym piktogramem muszą przejść próbe cięcia mechanicznego ostrzem metalicznym o masie 1050 g opuszczonego z wysokości 15 cm .

 

EN 531 Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na czynniki gorące

 

Norma ta jest stosowana dla odzieży ochronnej dla pracowników przemysłu narażonych na kontakt z gorącem. Ubranie składa się z elementów wierzchnich wykonanych z elastycznych materiałów mających za zadanie chronić odpowiednie partie ciała. Do tej ochrony zalicza się też kaptur, i getry, lecz wyłączone są wszystkie inne rodzaje ochrony głowy, rąk i nóg.

Norma EN531 określa wymagania co do właściwości i metod badań dla zastosowanych materiałów do konstrukcji odzieży i udziela wskazówek odnośnie kroju do ewentualnego wykorzystania.

Odzież ochronna spełniająca wymaganie niniejszej normy europejskiej ma na celu ochronę pracowników przemysłu narażonych na krótkotrwałe kontakty z płomieniem oraz z przynajmniej jednym rodzajem czynnika gorącego. Czynnikami gorącymi mogą być: ciepło konwekcyjne, promieniowanie cieplne, duże rozpryski ciekłych metali lub kombinacje działania tych czynników.

EN 533 Odzież chroniąca przed ograniczonym rozprzestrzenianiem płomienia

 

Norma ta określa wymagania dla właściwości materiałów o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia stosowanych w odzieży ochronnej. Podaje ona klasyfikację od 1 do 3 dla materiałów i połączeń materiałów poddanych próbie według EN532 przed i po wypraniu.

Materiał z wskaźnikiem 3 nie powoduje żadnego rozprzestrzeniania płomienia i nie powstają dziury przy kontakcie z płomieniem.

EN 1149-1 Odzież ochronna antystatyczna

 

Niniejsza norma europejska określa wymagania elektrostatyczne i metody badań dla odzieży ochronnej rozładowującej elektryczność statyczną, aby wykluczyć iskry mogące spowodować pożar.

Wymagania te nie są wystarczające dla środowiska niepalnego wzbogaconego w tlen a metoda badań nie ma zastosowania w przypadku tkanin zawierających włókna z rdzeniem przewodzącym.

Normy tej nie stosuje się do zabezpieczenia przed napięciami sieciowymi.

EN 12477 Odporność przy spawaniu

 

Wymagania i metody badań dla rekawic stosowanych przy spawaniu ręcznym metali, cięciu i technikach pokrewnych. Rękawice spawalnicze klasyfikuje się w dwóch rodzajach : B jeśli wymagana jest dobra chwytność oraz A dla innych metod spawalniczych.

EN 471 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności

 

Norma definiuje właściwości, jakie powinna posiadać odzież mająca na celu wizualnie sygnalizować obecność użytkownika, aby go zauważyć i widzieć w warunkach niebezpiecznych, tak przy świetle dziennym i nocnym, jak i w świetle reflektorów.

  • Klasa powierzchni materiałów tła o właściwościach fluorescencyjnych (0 d o3) : podaje klasę widzialności odblaskowej materiału.
  • Klasa materiału odblaskowego (0 do 3) : podaje klasę tworzywa odblaskowego w zależności od swego współczynnika odblaskowości.

EN 531 Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na czynniki gorące

Norma ta jest stosowana dla odzieży ochronnej dla pracowników przemysłu narażonych na kontakt z gorącem. Ubranie składa się z elementów wierzchnich wykonanych z elastycznych materiałów mających za zadanie chronić odpowiednie partie ciała. Do tej ochrony zalicza się też kaptur, i getry, lecz wyłączone są wszystkie inne rodzaje ochrony głowy, rąk i nóg.

Norma EN531 określa wymagania co do właściwości i metod badań dla zastosowanych materiałów do konstrukcji odzieży i udziela wskazówek odnośnie kroju do ewentualnego wykorzystania.

Odzież ochronna spełniająca wymaganie niniejszej normy europejskiej ma na celu ochronę pracowników przemysłu narażonych na krótkotrwałe kontakty z płomieniem oraz z przynajmniej jednym rodzajem czynnika gorącego. Czynnikami gorącymi mogą być: ciepło konwekcyjne, promieniowanie cieplne, duże rozpryski ciekłych metali lub kombinacje działania tych czynników.

 

EN 533 Odzież chroniąca przed ograniczonym rozprzestrzenianiem płomienia

 

Norma ta określa wymagania dla właściwości materiałów o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia stosowanych w odzieży ochronnej. Podaje ona klasyfikację od 1 do 3 dla materiałów i połączeń materiałów poddanych próbie według EN532 przed i po wypraniu.

Materiał z wskaźnikiem 3 nie powoduje żadnego rozprzestrzeniania płomienia i nie powstają dziury przy kontakcie z płomieniem.

EN 1149-1 Odzież ochronna antystatyczna

 

Niniejsza norma europejska określa wymagania elektrostatyczne i metody badań dla odzieży ochronnej rozładowującej elektryczność statyczną, aby wykluczyć iskry mogące spowodować pożar.

Wymagania te nie są wystarczające dla środowiska niepalnego wzbogaconego w tlen a metoda badań nie ma zastosowania w przypadku tkanin zawierających włókna z rdzeniem przewodzącym.

Normy tej nie stosuje się do zabezpieczenia przed napięciami sieciowymi.

EN 12477 Odporność przy spawaniu

 

Wymagania i metody badań dla rekawic stosowanych przy spawaniu ręcznym metali, cięciu i technikach pokrewnych. Rękawice spawalnicze klasyfikuje się w dwóch rodzajach : B jeśli wymagana jest dobra chwytność oraz A dla innych metod spawalniczych.

EN 471 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności

 

Norma definiuje właściwości, jakie powinna posiadać odzież mająca na celu wizualnie sygnalizować obecność użytkownika, aby go zauważyć i widzieć w warunkach niebezpiecznych, tak przy świetle dziennym i nocnym, jak i w świetle reflektorów.

  • Klasa powierzchni materiałów tła o właściwościach fluorescencyjnych (0 d o3) : podaje klasę widzialności odblaskowej materiału.
  • Klasa materiału odblaskowego (0 do 3) : podaje klasę tworzywa odblaskowego w zależności od swego współczynnika odblaskowości.

Technologie odblaskowe 3M Scotchlite R odbijają światło reflektorów pojazdu w kierunku swego źródła pozwalając na zwiększenie odległości z której widzialny jest pieszy z 30 do 160 metrów.

3M SCOTCHLITE TM REFLECTIVE MATERIAL

 

  • Materiał na bazie mikrokulek : mikrokulki szkła zatopione w żywicy o właściwościach odblaskowych,
  • Błona z mikrograniastosłupami : graniastosłupy akrylowe zespolone z błoną PVC poprzez połączenie wewnątrzmolekularne.

 

EN 342 Odzież chroniąca przed zimnem

 

Norma ta określa wymagania i metody badań właściwości odzieży chroniącej przed zimnem przy temperaturach poniżej -5*C.
Klasa przepuszczalnosci powietrza (0 do 3) : jest to poziom szczelności odzieży.
Klasa odporności parowania (0 do 3) : jest to poziom właściwości "oddychających" odzieży.

Tabela interpretacji odporności odzieży w niskich temperaturach, certyfikowanych na zgodność z normą EN342

Podane temperatury i czas ulegają zmianom w zależności od rodzaju odzieży i aktywności danej osoby

 

Bardzo mała aktywność : nieruchoma pozycja stojąca lub siedząca z lekką pracą ramion.
Mała aktywność : marsz 2 km/h lub pozycja stojąca z umiarkowaną pracą ramion.
Średnia aktywność : marsz 4 km/h lub praca stojąca przy ruchach kręgosłupa.


Dla każdego rodzaju aktywności oblicza się minimalną temperaturę, w której ciało może być przetrzymywane w warunkach niezdefiniowanej termicznej neutralności (8 godz.) i najniższej temperaturze, która może być wytrzymywana przez 1 godzinę z prędkością chłodzenia do zaakceptowania przez organizm ludzki. Izolację tą otrzymuje się przy użyciu odzieży spodniej (typ B), a mianowicie : długie kalesony i podkoszulek z długimi rękawami, spodnie i bluza z polaru, podkolanówki i grube skarpety, rękawice ocieplane i kominiarka.

EN 343 odzież chroniąca przed złą pogodą

 

Odporność na przenikanie wody (0 do 3) : jest to poziom przesiąkania odzieży.

Odporność na pzrenikanie pary (0 do 3) : jest to poziom "oddychania" odzieży.

Środowisko zastosowania : Niniejsza forma określa właściwości odzieży chroniącej przed złą pogodą, wiatrem i zimnem w temperaturach poniżej -5*C. Pierwszy numer widniejący po prawej stronie piktogramu, oznacza poziom nieprzemakalności, drugi odnosi się do poziomu "oddychania" odzieży.

 

 LATEX (GUMA NATURALNA)

Przewyższa inne materiały odpornością na rozciąganie, wygodny w użyciu. Ze względu na zawarte proteiny w naturalnym lateksie może, w niektórych wypadkach, wywołać reakcje uczuleniowe. 

Zalety:
  • Bardzo duża elastyczność
  • odporność na rozdarcie
  • wysoka odporność na wiele kwasów i ketonów.
Środki ostrożności:

Unikać kontaktu z olejami, tłuszczami i pochodnymi węglowodorów. 

Odporność na szkodliwe substancje:

 

Ścieranie 0%
35
100%
Przecieranie 0%
100
100%
Rozdarcie 0%
100
100%
Przebicie 0%
35
100%
Oleje i tłuszcze 0%
10
100%
Węglowodory 0%
10
100%
Kwasy 0%
70
100%
Rozpuszczalniki nieketonowe 0%
10
100%
Rozpuszczalniki ketonowe 0%
70
100%
Środki piorące, detergenty 0%
100
100%
Sklep jest w trybie podglądu

                 

© Wszelkie prawa zastrzeżone | infolinia: +48 790 211 048 (sklep)
 Joanna Zielonka ul. Sobieskiego 2a, 85-010 Bydgoszcz | bhpexpress.sklep@gmail.com
BHP Express© 2017 - Twój sklep internetowy
BHP ✓ Szeroki wybór artykułów ✓ Odzież ochronna i robocza.

{nocache:310d1410b1345dc18f75698dca81728c#0}
Sklep internetowy Shoper.pl